Şirketlerin bugün daha etkin bir rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilmeleri için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmasının önemi büyüktür. Büyüme sürecinde şirket stratejisi, gerekli yatırımları yaparak; gelişen teknolojiye ayak uydurmak, yenilikleri hemen uygulayabilmek, kurumsal kültür politikasını sağlam bir şekilde belirlemek ve kurum içi iletişimi geliştirmek ile mümkündür.

Şirket kültürü önemlidir, çünkü bir şirketin başarısını doğrudan etkiler. İş hedeflerine uygun çalışma kültürüne sahip şirketler düzenli olarak rakiplerinden daha iyi performans gösterirler. Şirket kültürü sadece işe aldığınız kişileri etkilemekle kalmaz, aynı zamanda geliştirdiğiniz ortaklıkları da etkiler. Bu nedenle kurumsal kültürünüz, yeni ERP yazılımı satın almak ve hangi üreticiyle çalışmak istediğinize karar verme sürecinizde bir rol oynamalıdır. İyi bir yazılım firması aynı zamanda uygulama sürecini, eğitimi, projenin başarısını ve gelecekteki iletişimi büyük ölçüde etkileyebileceğinden ürünlerini satarken şirket kültürünü de dikkate alacaktır.

Kurumsal yazılım kullanmanın kurum içi standardizasyonun sağlanmasında önemli bir görevi vardır. Şirket kültürünün benimsetilmesi ve korunmasında da etkin bir rol oynar.

Hazır Yazılımlar

Yazılımın önemi günümüzdeki gibi hiç bu kadar belirgin olmamıştı. Artık pek çok kurumsal yapı neredeyse tamamen yazılım üzerinde çalışıyor. Bilişimin yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıma hazır ERP paketleri, CRM paketleri, işbirliği sistemleri ve hatta şirketin ürün yükleyebileceği e-ticaret portalları pek çok firmanın vazgeçilmezleri arasındadır. Aynı zamanda verimliliği sağlamak, işleri kolaylaştırmak, yeni olasılıkların kilidini açmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için kurumsal yazılıma ek olarak mobil uygulamalar da giderek daha fazla kullanılıyor.

Hazır kurumsal yazılımlar ulusal veya uluslar arası standartlarda tüm iş süreçlerini yönetebilme yeteneğine sahiptir. Muhasebe, Malzeme, Bakım, Plan ve Proje, Bütçe, Satın Alma gibi pek çok modül sayesinde hem çalışanlarını, hem müşterilerini, hem de tedarikçilerini yönetme imkanı sunar.

Kurumsal portal yazılımları ise, bilgi paylaşımı, doküman yönetimi, gelişmiş arama fonksiyonları gibi fonksiyonları yürütebilmektedir. Özellikle ortak çalışma ve bilgi paylaşımı gibi konular ile arama hizmetleri, vikiler, bloglar, portal, siteler ve iş zekası çözümleri sayesinde güçlü bir kurumsal bilgi yönetimi sunar.

Özel Yazılımlar

Kurumlar için özel olarak tasarlanmış, özel işlevsellik ve özel çözümler de vardır. Özel yazılım, kurumun kendi iş süreçlerine, kendi gereksinimlerine göre geliştirilen, iteratif süreçlerle sürekli geliştirmeye devam eden yazılımlardır. Özel yazılımlar değişimin çok hızlı gerçekleştiği günümüzde iş dünyasında oldukça kritik öneme sahiptir.

İş ortamlarında her iş kendine özgü yapılandırılmıştır ve buna göre yönetilmek istenir. Özel yazılım, yazılımın iş modeline uymasını sağlar. Yazılım akışının iş modeline göre ayarlanmasını gerektirir.

Şirketler içerik yönetimi, envanter yönetimi, müşteri yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve daha pek çok işlevleri için özel yazılım kullanmaktadır. Bu tür özel yazılımların kullanım oranı CRM, ERP, SAP gibi temel kurumsal yazılımlarınkinden çoktur.

Özel yazılımların benimsenmesi büyük işletmeler arasında rekabette mutlak avantaj sağlayacaktır. Özel yazılım, üst seviye merkezi sistemlere kolaylıkla entegre olabilir. Büyük veri analizi için verilerin sorunsuz bir şekilde yakalanmasını sağlar, uyumluluğu ve diğer harici işlemleri kolaylaştırır ve genel olarak, işletmeyi olaylara ve durumlara proaktif bir şekilde yanıt verecek şekilde donatır.

Özel yazılımlar tüm avantajlarının yanı sıra pahalıdır. Ancak hazır yazılım kullanan işletmelerde gereksiz özellikler ve işlevsellik için daha fazla ödeme yapan işletmelerin örnekleri çok yaygındır. Özel yazılım ile işletme, yalnızca ihtiyaç duydukları ölçüde teknolojiden yararlanma için ödeme yapar.

Özel çözümler uzun vadede daha iyi verimlilik sağlayarak para tasarrufu sağlar. Hazır yazılımlar daha düşük bir ön ödemeli fiyatla gelebilirken, özel yazılımlara yapılan yatırımlar, yazılımın kullanım ömrü boyunca, daha iyi verim, daha iyi üretkenlik, daha iyi satışlarla sürekli olarak ödüllendirileceklerdir. Hedefleri için tam olarak optimize edilen özel yazılımlar, söz konusu işi genel kullanıma açık olmayan yazılımdan çok daha iyi bir şekilde yapabilmeyi sağlayacaktır.

Özel yazılım, işletmelerin daha çevik olmasını sağlar. Örneğin hata durumunda, bir sonraki güncelleme turunun gelmesini beklemek yerine, aylar içinde düzeltmek yerine, hemen düzeltebilir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde, işletme ile yazılım geliştirici arasında şeffaf bir bilgi akışı sağlayarak, düzenli bakımın bir parçası olarak ince ayarlamalar yapabilir. Bu sayede işlerin normal bir seyirde devamlılığı sağlanabilecektir.

İş süreçlerini yalın ve kesintisiz olacak şekilde özel yazılımlar ile optimize etmek, tüm organizasyonu dönüştürerek, karmaşıklığı da ortadan kaldırır. Oldukça fonksiyonel, özelleştirilmiş bir yazılıma sahip olmak, kurumun tüm operasyonlar üzerinde daha iyi kontrol yeteneğine sahip olmasına ve aynı zamanda çoğu zaman kaotik olabilen büyüme sürecinin doğru geçirilmesine yardımcı olur. Dijital güdümlü bir girişim, günümüzün son derece zorlu ekonomisinde başarının anahtarı olarak görülen daha açık ve proaktif bir işletmeye kültür geçişi sağlar.

Son zamanlarda artık start-up'lar da tüm iş modellerini özel yazılımlara dayandırıyor. Start-up'lar, küçük ve orta ölçekli işletmelerle aynı zaman ve maliyet kısıtlamaları ile karşı karşıyadır ve henüz yatırımlarına değer katacak bir iş modeline sahip olmayabilirler. Bununla birlikte, günümüzün teknoloji merkezli çağında, yeni başlayanlar Uber'den Trivago'ya, Zomato'dan Amazon'a ve daha pek çoğunun tüm iş modellerini özel yazılımın kendilerine göre oluşturma potansiyeline sahipler.

Sonuç

İyi tasarlanmış ve iyi uygulanmış özel yazılımlar, işletme gereksinimlerini karşılarken daha esnek olmasını da sağlar. Gelişimin önemi göz önünde bulundurulduğunda, bu önemli görevin profesyonel bir yazılım ekibine yaptırılmasıdır.