Peteksoft, açık kaynak teknolojilerden yararlanarak özgün, platformdan bağımsız, hızlı ve düşük maliyetli yazılımlar geliştirilmekte ve yeni iş modellerine kolayca kurgulanıp uyarlanabilmektedir.

Kullanılan açık kaynak teknolojileri: Spring, JEE, Spark, LAMP (Linux, Apache, Mysql, Php), Python, Perl, Open NI, Open CV, vb.

Ayrıca, Microsoft teknolojilerindeki güncel yenilikleri takip ederek, özgün yazılımlar gerçekleştirilmektedir.

Kullanılan Microsoft teknolojileri: Windows 8, Windows 8 Store Application, Wpf, C#, C++, HTML5, JavaScript, Asp.net MVC, Asp.net WebForms, WepApi, WCF,  Xamarin, Devexpress, XAF, DataZen.

Peteksoft, açık kaynak ve Microsoft teknolojilerindeki deneyimini ve bilgi birikimini, eğitimler vererek ve özgün ürünler geliştirerek yetkinlik düzeyine erişmiştir; bu niteliğini eğitim ve danışmanlık hizmeti vererek paylaşmaktadır.